Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

21.00 лв

Обща информация:

Енолазата е ензим катализиращ превръщането на 2-фосфоглицерат на фосфоенолпируват. Съществува под формата на няколко тъканно-специфични изоензими, състоящи се в хомо и хетеродимери от 3 различни мономер-изоформи (алфа, бета, гама).
Неврон специфична енолаза представлява доминиращата енолаза в невроналната и невроендокринна тъкан. Нивата й в останалата част на организма са незначителни. Времето на полуразпад е приблизително 24 часа.
Поради енолазната органна специфика, концентрацията на NSE в серума и ликвора са често увеличени при заболявания с невронална деструкция. Най-често се назначава в диагностиката на невродегенеративни заболявания, деменции, болест на Creutzfeldt-Jacob. Нивата й може да са полезен прогностичен маркер при невронална увреда( коматозни състояния, инсулт, епилепсии).

Друго приложение на теста е честото му повишение при невронални тумори, 70 % от пациентите с дребноклетъчен рак на бял дроб (SCLC), карциноиди, невробластоми, панкреасни тумори.
Нивата на NSE при пациенти с NSE- секретиращи неоплазми корелират с туморната маса и метаболизъм, т.е. имат прогностично негативен ефект.
Резултатите от теста имат ориентировъчно, подкрепящо клиничните прояви значение. Пациенти с хемолитични състояния могат да имат завишени стойности на NSE.

Пробовземане:

Венозна кръв 

Ключови думи:

Неврон специфична енолаза, Neuron –Specific Enolase, NSE

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled