Централна лаборатория
052 / 647 337

25.00 лв

Обща информация:

Фекалният калпротектин е неинвазивен маркер за мониторинг на чревното възпаление. Тестът е лесен и достъпен.
Калпротектинът съставлява 60% от протеините в белите кръвни клетки (неутрофили), съдържа се също в моноцитите, епителните клетки и други формени елементи. Отделя се от клетките по време на клетъчна активация или клетъчна смърт. Принадлежи към семейството на калций-свързващи протеини.
По време на бактериална инвазия, калпротектинът се секретира извън епителните клетки, не се разгражда от ензимите им,има регулаторна роля във възпалителния процес. Тази роля се дължи на свойствата му да свързва цинк, потискайки много цинк-зависещи ензими. Тази способност подпомага унищожаването на извън и вътреклетъчни бактерии.
Изследването на калпротектин намира широко приложение при чревно възпаление, особенно тънко черво. Във фецес е стабилен, не се разрушава от микроорганизмите до 7 дни на стайна температура.
Това е достъпен и чувствителен маркер за изследване на степента на чревно възпаление при инфекциозни ентерити, проследяване лечението при болни от болест на Крон, Хроничен улцерозен колит (ХУК), синдром на дразнимо черво (colon irritabile), дивертикулити. Стойностите му може да се повишат и при някои туморни заболявания: колоректален карцином и аденом.

Пробовземане:

Фецес, малко количество, в стерилен контейнер


Ключови думи:

Фекален калпротектин, calprotectin-stool

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:30

Monday-Friday 7:30 am- 6:30 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна за КОВИД19:

Register and manipulation office for Covid-19:

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am-5:30 pm

Събота:  7:30 - 15:00

Saturday 7:30 am- 3:00 pm

Неделя:  7:30 - 15:00

Sunday   7:30 am- 3:00 pm

0878 / 220 490

Последвайте ни

Untitled