Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

17.00 лв

Обща информация:

Раневи секрет се взима в случаите на инфектиране на раневата повърхност,след операции,наличието на секреция,контрол от страна на лекуващия лекар.

Най-често изолирани микроорганизми от раневи секрет:

Хирургични и травматични рани

 • S.aureus
 • Enterobacteriaceae
 • Enterococci
 • Streptococci
 • P.aeruginosa
 • Други НФГБ
 • Анаероби
 • Corynebacterium spр.

Рани при изгаряния

 • P.aeruginosa
 • S.aureus
 • Enterobacteriaceae
 • Candida spp.

Остеомиелит

 • S.aureus
 • Enterobacteriaceae
 • P.aeruginosa
 • Анаероби
 • Streptococci

 

Пробовземане:

Материалът се взима със стерилни ръкавици и стерилен тампон. Преди взимане на секрета се подготвя дезинфектант за кожа и стерилна спринцовка със стерилна игла за ексудат, гной или пунктат. Може да се използва кюрета/стерилна /при хронични микотични процеси.
Вземащият материала осъществява хигиенна обработка на ръцете и поставя ръкавици.
При рани без ексудат: Не се извършва предварителна дезинфекция на кожата, а след отстраняване на повърхностните слоеве, със стерилен памучен тампон се взима секрет от дълбочина на раната. Тампонът се затваря веднага и се транспортира. Може да се използва и транспортна среда Amies или Stuart.
При дълбоки рани с ексудат: След предварителна дезинфекция на кожата, ексудатът се аспирира със стерилна игла в стерилна спринцовка.
Материал взет от повърхостния гноен секрет, без предварителна обработка, не е годен за микробиологично изследване.
При дълбоки, затворени(недренирани) абсцеси: прави се дезинфекция на кожата и се взима материал от перикардиална, плеврална, гнойна, синовиална течност чрез пункция със спринцовка
При локализирани инфекции- целулити, фасциити, микронекрози
След хирургична обработка на рани се взима късче тъкан/инфектирана или некротична/. Тъканта се поставя в транспортна хранителна среда или в стерилен контейнер и се транспортира до 2 часа.


Ключови думи:

Раневи секрет, бактерия, инфекция

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled