Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

17.00 лв

Обща информация:

Ушен секрет се взима в случаите на инфекция и секреция от ухото.Причините са най –различни: остър и хроничен среден отит, мастоидит, външен отит, фоликулит, усложнения при други инфекции.
Ушен секрет се взема от възпалено ухо или от двете уши при генерализирана инфекция.
Препоръчително е пациентът да не е третирал ушния канал с медикаменти най-малко 12 часа преди манипулацията.

Изследване за патогенни микроорганизми и за гъбички ( Candida ). При наличие на позитивен резултат от микробиологичното изследване се определя чувствителността на изолираните микроорганизми към медикаменти (антибактериални) с цел да се подбере най-подходящото лечение.
Секрет за изследване от външно ухо обикновено се взема от специалист УНГ поради необходимостта от специфично оборудване. Материал за микробиологично изследване не се взема след прилагане на локални медикаменти, съдържащи антибактериални агенти. Изследването може да продължи до три дни след получаване на материал в лабораторията, поради необходимостта от изолиране на патогените от наличната (нормална) микробна флора.

Най-често изолирани микроорганизми от ушни секрети :

Остър отит

 • S.pneumoniae
 • Haemophilus
 • Moraxella catarrhalis
 • S.aureus

Хроничен отит

 • Анаероби
 • Enterobacteriaceae
 • P.aeruginosa
 • S.aureus

Външен отит

 • P.aeruginosa
 • S.aureus
 • S.pyogenes

 

Пробовземане:

Стерилен памучен/полиетиленов тампон или транспортна среда Amies или Stuart. Медицинският специалист издърпва ушната мида нагоре и назад, за да се отвори ушният канал. С тампона се прониква внимателно в канала/ както при почистване след баня/, не трябва да се провокира болка. Тампонът се оставя да се напои от секрета и се изважда внимателно без да се докосва ушната мида.
За другото ухо се използва нов тампон.

 

Ключови думи:

Ушен секрет, бактерия , инфекция, 

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled