Централна лаборатория
052 / 647 337

Изберете език:

4.20 лв

Обща информация:

Това е ензим, участващ в енергийния метаболизъм. Намира се в почти всички клетки в организма, с най-високи нива в сърдечния мускул, бъбреци, бял дроб. Изследва се в случаите на тъканни увреди, чернодробни и хематологични заболявания. Може да се използва и като маркер за напредване на болестен процес: стадиране, прогноза, отговор на лечение при определени видове рак.
Повишени нива на ЛДХ са сигнал за клетъчни увреди при различни болестни състояния:

 • хемолитична анемия
  мегалобластна анемия/пернициозна/
 • инфекциозна мононуклеоза,
 • менингити, енцефалити, СПИН
 • сепсис
 • остра бъбречна недостатъчност
 • остра чернодробна недостатъчност
 • раневи процеси
 • фрактури
 • лимфоми, рак на тестис
 • панкреатити

Високи нива на ЛДХ може да показват неуспешна терапия и лоша прогноза на заболяването. При хронични състояния умерено увеличените стойности на ЛДХ може да персистират с години.Употребата на добавки с витамин С понижават ензима.
Понякога стойностите му може да са променени без това да е маркер за сериозни състояния:

 • физически натоварвания
 • хемолиза( при неправилно взимане и съхранение на кръвта)

*при пациенти с високи тромбоцити ЛДХ може да е изкуствено завишен


ЛДХ е неспецифичен тест при сърдечни увреди и инфаркт на миокарда.
Въпреки това може да бъде използван от медицинските специалисти като предупредителен общ сигнал в организма.

 Важно !

 • Серумна LDH – повишена е при 73 – 76% от болните с Covid-19 – показва хемолиза или ангажиране на черен дроб.

Общата ЛДХ се състои от 5 молекулни ензимни варианти (изоензими): ЛДХ1, ЛДХ2, ЛДХ3, ЛДХ4 и ЛДХ5. ЛДХ1 и ЛДХ2 (ХБДХ = HBDH) са характерни за сърдечния мускул, еритроцитите, мозъка. ЛДХ4 и ЛДХ5 – за черния дроб и скелетната мускулатура.


Пробовземане:


Венозна кръв


Ключови думи:


Лактат дехидрогеназа (Lactate dehydrogenase, LDH)

Нашите лаборатории

Централна лаборатория:

Central register and manipulation office :

9000 Варна,
ул. "Ген. Столипин" 18

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:30 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am- 12 pm

052 / 647 337

Микробиология и манипулационна:

Register microbiology and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Илинден" 1
МК Хелиос, ет. 1, каб. 1

Понеделник - Петък: 07:30 - 18:00

Monday-Friday 7:00 am- 6:00 pm

Събота: 08:00 - 12:00

Saturday 8:00 am - 12 :00 pm

052 / 647 227

Манипулационна:

гр. Варна,
кв. "Аспарухово",
ул. "Кирил и Методий" 53

Понеделник - Петък: 07:30 - 17:30

Monday-Friday 7:30 am- 5:30 pm

052 / 373 353

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Хр. Смирненски" 3,
ВМ болница, ет. 2, каб. 25

Понеделник, Сряда и Петък: 07:30 - 13:30 

Monday, Wednesday, Friday 7:30 am-1:30 pm

Вторник и Четвъртък: 07:30 - 17:00

Tuesday and Thursday 7:30 am- 5:30 pm

Манипулационна :

Register and manipulation office :

гр. Варна,
ул. "Брегалница" 4,

0878 / 220 490

Понеделник - Петък: 07:00 - 17:30

Monday-Friday 7:00 am- 5:30 pm

Събота/Неделя: 7:30 - 12:30

Saturday/Sunday 7:30 am - 12:30 pm

Манипулационна:

Register and manipulation office:

гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров " 5

Търговски център Чайка

Понеделник - Петък: 08:00 - 17:00

Monday-Friday 8:00 am-5:00 pm

Събота /Неделя : почивни дни

Последвайте ни

Untitled