Продукт
Цена
Вземане кръв за изследване
2.00 лв
Вземане капилярна кръв
1.00 лв
Пеницилиново шише
0.50 лв
СУЕ (РУЕ)
1.30 лв
Ferritin
19.70 лв
Трансферин
19.70 лв
Таласемия(HbA2)+ПKK 22
17.90 лв
ПКК 22 с автоматично ДКК
4.50 лв
ДКК микроскопски
3.50 лв
Оцветяване плочка за ДКК
1.50 лв
Морфология на RBC
2.50 лв
ПКК-22 ПОК.+СУЕ
5.30 лв
ПКК 22 пок. +Ретикулоцити лазерно
9.50 лв
ПКК 22+Морфология на еритроцитите+Ретикулоцити лаз
11.50 лв
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)
10.50 лв
Окултни кръвоизливи
7.50 лв
Глюкозотолерантен тест
4.30 лв
Глюкоза 3-кратен профил
4.30 лв
Обременяване с 3кратно определяне на инсулин и кр.
38.80 лв
Глюкоза
1.50 лв
Гама - GT
2.00 лв
АсАТ (GOT)
2.00 лв
АлАТ (GPT)
2.00 лв
Общ белтък
2.00 лв
Албумин
2.00 лв
Урея
2.00 лв
Креатинин
2.00 лв
Пикочна киселина
2.00 лв
Билирубин - общ
2.00 лв
Билирубин - директен
2.00 лв
Билирубин индиректен
2.00 лв
Холестерол - общ
2.00 лв
Триглицериди
2.00 лв
Холестерол - HDL
2.50 лв
Холестерол профил пълно
6.90 лв
Алкална фосфатаза
2.00 лв
Креатин фос. киназа (CPK)
3.50 лв
LDH
3.50 лв
LDH1 (HBDH)
3.50 лв
Алфа - амилаза
2.80 лв
Амилаза в урина
2.80 лв
Липаза
3.50 лв
Холинестераза
3.50 лв
Желязо (Fe)
2.50 лв
Тотален ЖСК
3.50 лв
Креатининов клирънс
4.60 лв
Oбщ белтък + Албумин
3.00 лв
Билирубин общ + директен
3.00 лв
Урея + Креатинин
3.00 лв
Чернодробни ензими
4.60 лв
АсАТ (GOT) + АлАТ (GPT)
3.00 лв
Креатинин в урина/24
2.50 лв
Калий и натрий
4.90 лв
Хлориди
2.00 лв
Са
2.00 лв
Р
2.00 лв
Mg
3.00 лв
Протромбиново време вен.кръв
2.80 лв
Протромбиново време кап.кръв
2.80 лв
Време на кървене
1.00 лв
Време на съсирване
1.00 лв
Фибриноген
3.30 лв
аРТТ (ККВ)
3.30 лв
Микроалбуминурия
8.90 лв
Урина общо изследване
2.50 лв
Ca в урина
2.80 лв
P в урина
2.80 лв
Белтък в диуреза
3.00 лв
Пикочна киселина в урина
2.80 лв
Урея в урина
2.80 лв
Алдостерон
18.00 лв
B-type natriuretic peptide(BNP)
38.00 лв
Алдостерон профил
34.00 лв
TRAK
17.90 лв
C-пептид
15.90 лв
Инсулин
13.90 лв
Тиреоглобулин
19.50 лв
Паратхормон (PTH)
19.50 лв
FT 3
12.50 лв
FT 4
11.50 лв
TSH
11.00 лв
Anti TG
17.70 лв
Anti TPO
17.70 лв
Anti TG +Anti TPO Ab
29.00 лв
Prolactin
12.50 лв
LH
12.50 лв
FSH
12.50 лв
Estradiol
12.50 лв
Progesteron
13.90 лв
17 - OH progesteron
18.90 лв
Testosteron
13.90 лв
Човешки Хормон Гонадотропин
14.80 лв
SHBG
19.30 лв
DHEA-S
16.90 лв
Андростендион
18.90 лв
Кортизолов профил
25.80 лв
Cortizol сутрин
14.60 лв
Cortizol вечер
14.60 лв
Свобoден кортизол в урината
14.90 лв
ACTH
22.90 лв
Соматотропен хормон
17.70 лв
FT3+FT4+TSH
30.80 лв
FT4+TSH
20.50 лв
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron
55.00 лв
PSA
13.90 лв
AFP
14.90 лв
CEA
14.90 лв
CA-19-9
14.90 лв
CA 15-3
14.90 лв
CA125
14.90 лв
SCC
16.90 лв
Cyfra
18.00 лв
Неврон специфична енолаза
19.90 лв
Бета 2 Микроглобулин
21.00 лв
CA 72-4
22.00 лв
C-реактивен протеин-количествен
8.90 лв
CRP- latex
4.00 лв
AST
4.50 лв
Анти-CCP
23.00 лв
Ревма фактор(latex)
4.50 лв
02.10 WAALER Ros /RF/ ( Хемаглутинация)
4.50 лв
Криоглобулини
7.50 лв
Ig G
6.90 лв
Ig A
6.90 лв
Ig M
6.90 лв
IgE total
14.50 лв
Анти-митохондриални антитела
16.00 лв
Анти-гладкомускулни антитела
16.00 лв
Антиглумерулобазални антитела
26.00 лв
Антинуклеарни антитела - скрининг
27.00 лв
ANA 1
49.00 лв
ANA 2
49.00 лв
Протеинограма
14.00 лв
Хаптоглобин
18.50 лв
С 3 комплемент
8.90 лв
С 4 комплемент
8.90 лв
Анти-неутрофилни цитоплазматични антитела
30.00 лв
C-ANKA ( MPO )
21.00 лв
P-ANKA ( PR3 )
21.00 лв
Алфа 1 - антитрипсин
17.30 лв
Алфа 1 - гликопротеин
18.50 лв
Алфа 2 - макроглобулин
18.50 лв
Антифосфолипидни (кардиолипин) антитела IgM
19.00 лв
Антифосфолипидни (кардиолипин) антитела IgG
19.00 лв
HLA - B27 ген
45.00 лв
Бета- 2 - гликопротеин Ig M
14.00 лв
Бета - 2 - гликопротеин Ig G
14.00 лв
Lupus Anticoagulant
29.00 лв
Антиспермални антитела
21.50 лв
Syphilis (Wass) - RPR, TPHA
4.80 лв
СПИН (HIV 1/2gO)
12.70 лв
Хепатит - А- IgG и IgM (HAVAB2)
14.90 лв
Хепатит А- анти HAV Ig M
14.90 лв
Хепатит B- HBsAg
10.90 лв
Anti HBs
13.90 лв
Anti cor Ig M
14.90 лв
HBe Ag
14.90 лв
анти HBe
14.90 лв
Хепатит C- анти-HCV 3gen
14.90 лв
Токсоплазмоза IgM+IgG
23.90 лв
Токсоплазмоза IgM
15.90 лв
Токсоплазмоза IgG
15.90 лв
Инфекциозна мононуклеоза+ ПКК 22 ПОК. + ДКК
9.70 лв
02.10 Paul Bunnell /инфекциозна мононуклеоза/
7.70 лв
Епщайн- Бар вирус Ig M
18.90 лв
Епщайн-Бар вирус Ig G
18.90 лв
Helicobacter Pylori - количествен луминисцентен
13.70 лв
Helicobacter Pylori-фекален тест
17.70 лв
Chlamidia Trach. IgA+ IgG
19.50 лв
Хламидия Trach. - Ig M и Ig G aнтитела ELISA
19.50 лв
Хламидия Trach. - Ig A антитела ЕLISA
13.70 лв
Хламидия Trach. - Ig G антитела ELISA
13.70 лв
Хламидия Trach. - Ig M антитела ELISA
13.70 лв
Хламидия-сух тест-Ag
9.50 лв
Chlamidia Pneumonie Ig M ELISA
23.00 лв
Хепатит D virus
20.00 лв
HBV - ДНК количествен
200.00 лв
HCV - PHK количествено
200.00 лв
HCV PHK - качествено
150.00 лв
Определяне на HCV генотип
250.00 лв
Цитомегаловирус (IgG+IgM)
23.90 лв
CMV IgM (Цитомегаловирус)
15.70 лв
CMV IgG (Цитомегаловирус)
15.70 лв
Рубеола IgM+IgG
23.90 лв
Рубеола Ig M
14.90 лв
Рубеола Ig G
14.90 лв
Херпес Зостер (IgG +IgM)
35.70 лв
Херпес-Зостер Ig G
21.90 лв
Херпес-Зостер Ig M
21.90 лв
Херпес Симплекс тип 1 Ig M+ Ig G
29.30 лв
Херпес Симплекс тип 1 Ig M
15.80 лв
Херпес Симплекс тип 1 Ig G
15.90 лв
Херпес Симплекс тип 2 Ig M+Ig G
29.30 лв
Херпес Симплекс тип 2 Ig М
15.90 лв
Херпес Симплекс тип 2 Ig G
15.90 лв
Гонорея
6.00 лв
Фецес трикратно
15.50 лв
Здравна книжка
17.70 лв
2-ра година здравна книжка
9.00 лв
Чревно носителство
7.70 лв
Урина еднократно
7.70 лв
Урина двукратно
12.80 лв
Урина трикратно
18.80 лв
Фецес
9.50 лв
(при пол.р)Фецес за дизентерия, салмонела и Еcoli
9.50 лв
Микробиологично изсл. Yersinia enterocolitica
8.50 лв
Гърлен секрет
9.50 лв
Носен секрет
9.50 лв
Ушен секрет
9.50 лв
Слъзен секрет
9.50 лв
Храчка
9.50 лв
Бронхоалвеоларен лаваж
9.50 лв
Раневи секрет
9.50 лв
Гной
9.50 лв
Влагалищен секрет
9.50 лв
Цервикален секрет
9.50 лв
Еякулат
9.50 лв
Уретрален секрет
9.50 лв
Простатен секрет
9.50 лв
Друг секрет
9.50 лв
Стандартна антибиограма
8.30 лв
Разширена антибиограма
11.90 лв
Penicillin
0.00 лв
Oxacillin
0.00 лв
Ampicillin
0.00 лв
Ampicillin/sulbactam
0.00 лв
Amoxicillin
0.00 лв
Amoxicillin clavulanic acid ( AUGMENTIN )
0.00 лв
Azlocillin
0.00 лв
Piperacillin
0.00 лв
Piperacillin/Tazobactam
0.00 лв
Carbenicillin
0.00 лв
Clindamycin
0.00 лв
Cephalothin
0.00 лв
Cefuroxim ( ZINNAT )
0.00 лв
Cefaclor
0.00 лв
Cefprozil ( ZEFZIL )
0.00 лв
Cefoxitin
0.00 лв
Cefepime
0.00 лв
Cefotaxim
0.00 лв
Ceftriaxon
0.00 лв
Ceftazidin
0.00 лв
Erythromicin
0.00 лв
Azithromycin (SUMAMED)
0.00 лв
Clarithromycin
0.00 лв
Trimetho/sulfa
0.00 лв
Tetracyclin
0.00 лв
Doxycyclin
0.00 лв
Rifampin
0.00 лв
Gentamicin
0.00 лв
Amikacin
0.00 лв
Tobramycin
0.00 лв
Chloramphenicol
0.00 лв
Lincomycin
0.00 лв
Nalidix acid
0.00 лв
Nitrofuraufoin
0.00 лв
Ciprofloxacin
0.00 лв
Ofloxacin
0.00 лв
Norfloxacin
0.00 лв
Pefloxacin
0.00 лв
Lomefloxacin
0.00 лв
Enrofloxacin
0.00 лв
Moxifloxacin (AVELOX)
0.00 лв
Levofloxacin
0.00 лв
Mupirocin -( BACTROBAN )
0.00 лв
Imipenem
0.00 лв
Vancomycin
0.00 лв
Meropenem
0.00 лв
Teicoplanin
0.00 лв
Cefazolin
0.00 лв
Fusidic acid
0.00 лв
Анаеробна флора
17.70 лв
Култивиране за трихомони
9.50 лв
Листерия
11.70 лв
Хемокултура
12.50 лв
Микробиология животно с антибиограма
14.90 лв
Изследване за постъпване в детско заведение
13.90 лв
Ентеробиоза (скоч лента)
3.90 лв
Изсл. на фекална проба(хелминти и чр. протозои)
11.00 лв
Хелминти (тении, едри глисти)
9.90 лв
Изследване на чревни протозои (ламблии)
4.50 лв
Ехинококоза Ig G – ELISA
17.70 лв
Трихинелоза Ig G – ELISA
17.70 лв
Metamphetamines AxSIM
6.00 лв
Phencyclidin AxSIM
6.00 лв
Amphetamine AxSIM
6.00 лв
Cocine AxSIM
6.00 лв
Cannabinoids AxSIM
6.00 лв
Benzodiazepines AxSIM
6.00 лв
Barbiturates AxSIM
6.00 лв
Серумна конц на Carbamazepin
15.00 лв
Серумна конц. на Valproic acid
15.00 лв
Вземане кръв в дома на пациента
10.00 лв
Вземане кръв в дома с транспорт на пациента
5.00 лв
Кръвно захарен профил в дома на пациента
15.00 лв
Среда за хемокултура
2.50 лв
Laborexpres MAKC
30.80 лв
LaborExpres СТАНДАРТ
19.90 лв
Labor Expres ЛЕЙДИ
45.80 лв
LaborExpres СПОКОЙСТВИЕ
46.60 лв
Спокойствие 2
60.90 лв
LaborExpres АБОРТ
14.90 лв
LaborExpres БРЕМЕННОСТ- РЕГИСТРАЦИЯ
21.90 лв
LaborExpres Бъбречна функция
8.50 лв
LaborExpres КАРДИО
15.90 лв
HIV, Wass, HBsAg,чревно носителство
39.90 лв
HIV, Wass, HBsAg, HCV
47.90 лв
Дезоксипиридинолин (DPD)
15.70 лв
Оросомукoид
5.50 лв
Сиалова киселина
5.50 лв
Фолиева киселина
17.80 лв
Витамин В12
17.80 лв
Спермограма
12.50 лв
Ванилбадемова киселина
30.00 лв
QuantiFERON - TB Gold
100.00 лв
Кръвна група и Rh
9.50 лв
Изсл. за Алоеритроантитела при бременни
28.00 лв
Титър на имунни анти-А и анти-В антит. от IgG
21.00 лв
Панел Phadiatrop
32.70 лв
Kуче (е5)
31.90 лв
Яйце (белтък) ((f1)
31.90 лв
Мляко (f2)
31.90 лв
Latex (k82)
31.90 лв
Dermatophagoides farinae (d2)
31.90 лв
Dermatophagoides pteronissnus (d1)
31.90 лв
EX - 1-( Алергия-котка )
31.90 лв
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионални причинители
49.70 лв
ПАНЕЛ 2 (gx1) - Тревни полени
49.70 лв
ПАНЕЛ 1(fx5) - Хранителна алергия
49.70 лв
ПАНЕЛ INFANT Phadiatrop
49.70 лв
Край